Izvedeni vpisi večstanovanjskih in individualnih stavb v kataster stavb: